Kakor används - Ergobaby använder kakor för att garantera att du får den bästa möjliga upplevelsen av vår webbsida. Om du fortsätter förutsätter vi att du samtycker till att ta emot alla kakor på alla Ergobabys webbsidor. - Mer information - OK

Standardregler och villkor

Allmänna regler och villkor ERGObaby Europe GmbH
Senast uppdaterat 22 maj, 2012
Vår adress: Ergobaby Europe GmbH Mönckerbergstrasse 11 20095 Hamburg Tyskland
VD: Gunnar Dahl

§ 1 Giltighet Följande allmänna handelsvillkor gäller exklusivt affärsrelationerna mellan företaget (ERGObaby Europe GmbH) och besökare i butiken (kunder). ERGObaby Europe GmbH har rätten att närsomhelst förbättra eller ändra dessa allmänna affärsvillkor, inkluderat tillägg inom en lämplig meddelandeperiod. Beställningar som har tagits emot före eventuella ändringar kommer att hanteras i enlighet med de regler och villkor som gällde på beställningsdagen.


§ 2 Kontrakt Onlinepresentationerna av produkterna är inte juridiskt bindande utan utgör en icke bindande onlinekatalog. När du angett dina personuppgifter kan du klicka på “Beställ!”-knappen, vilket utgör en juridiskt bindande beställning av produkterna i din kundvagn. Din beställning bekräftas omedelbart efter att du skickat den. Säljkontraktet blir giltigt vid mottagande av produkten eller efter att du emottagit onlinebekräftelsen på leveransen. Om du inte får vare sig leveransen eller en onlinebekräftelse inom två veckor är du inte längre bunden till beställningen.


§ 3 Avvikelser På grund av ständig produktutveckling av tillverkarna och olika egenskaper kan produkterna skilja sig från de digitala bilderna eller beskrivningarna på www.ergobaby.eu.


§ 4 Erbjudanden Speciella erbjudanden eller rabatter gäller alltid inom en viss tidsperiod.


§ 5 Lösenord, sekretess, förlust, ärlighet 1. Kunderna måste uppge vissa personuppgifter om de vill genomföra beställningar online. De får ett lösenord och ett användarnamn som båda behövs för att beställa produkter. När du fått ditt användarnamn och lösenord är ingen ytterligare registrering nödvändig. Användarnamn och lösenord möjliggör för kunden att få tillgång till eller ändra sina uppgifter och ger möjligheten att anullera eller utöka sitt anstånd gällande uppgiftshantering. Kunderna kan kontrollera alla beställningar de gjort hitintills med hjälp av sina användarnamn och lösenord. De är skyldiga att förvara uppgifterna på så sätt att en förlust är omöjlig och att ingen tredje part kan få åtkomst till deras användarnamn och lösenord.2. ERGObaby Europe GmbH måste informeras om förlust av lösenord omedelbart, vilket även kan göras via e-post. ERGObaby Europe GmbH stoppar då all åtkomst till lösenordsskyddade avdelningar. Åtkomst kan endast fås om kunden fyller i en ansökan som sedan undertecknas.3. Övriga registreringar gjorda av kunden påverkas inte. Om en tredje part fått tillgång till användarnamn eller lösenord på grund av oaktsamhet, är kunden helt ansvarig för eventuella beställningar som gjorts fram till att förlusten rapporterats. Om användarnamnet eller lösenordet har kommits åt av tredje part och kunden inte kan hållas ansvarig för åtkomsten, begränsas dennes skyldighet till EUR 20. Kunden är skyldig att endast uppge riktig information vid registreringen.4. Om felaktiga uppgifter gällande identitet, adress eller e-postadress lämnats av kunden, kan ERGObaby Europe GmbH anullera de kontrakt som upprättats. Detta kontraktsåterkallande tillkännages i skriftlig form.5. Kunden garanterar att den e-postadress han/hon uppgett är kontaktbar och att mottagandet av e-postmeddelanden inte undantas på grund av att kontot vidarebefordrats, är inaktivt eller fullt. Att felaktiga uppgifter lämnats av kunden kan antas om ett meddelande inte når kunden och skickas tillbaka tre gånger till ERGObaby Europe GmbH eller om produkten inte kunde levereras på grund av felaktig adress. I händelse av detta kommer reglerna för återkallelse av kontakt på grund av felaktiva uppgifter appliceras i enlighet med avsnitt § 13.5.


§ 6 Beställningar, minsta ordervärde 1. Beställningar kan endast göras av kunder med en leveransadress, fakturaadress och kundkonto i något av leveransländerna. 2. Om du vill beställa en produkt från ett annat land är du välkommen att kontakta oss. Vi redovisar gärna leveranskostnaderna. Kunder kan inte göra några krav vare sig på giltigheten gällande en beställning eller på leveransen om de befinner sig utanför något av leveransländerna.3. I ärenden där ERGObaby Europe GmbH uppger ett minimumvärde på www.ergobaby.eu eller på någon annan webbplats, kommer bara beställningar på eller över detta värde hanteras enligt avsnitt 2; ERGObaby Europe GmbH är inte skyldiga att hantera beställningar under minsta ordervärde.


§ 7 Priser, tilläggsavgifter för leveranser Alla redovisade priser är slutpriser och inkluderar lagstadgad moms. I de händelser då beställningar görs från utlandet och inte är momspliktiga, kommer en tilläggsavgift på 19 % tillämpas. Slutpriserna är därför identiska för sådana länder.


§ 8 Leverans 1. Leveranser är i princip begränsade till leveransländerna. Om du önskar din beställning skickad till något annat land ombedes du kontakta oss för leveransuppgifter.2. Om inget annat överenskommits levereras beställningar till den leveransadress som uppgetts av kunden. Risken för oavsiktliga skador på godset när det levereras till kunden ligger på transportföretaget.3. Uppgifter om leveransdatum är inte bindande.4. Om leverantören inte tillhandahåller ERGObaby Europe GmbH det beställda godset trots att detta överenskommits i ett kontrakt, kan ERGObaby Europe GmbH säga upp kontraktet. I en sådan händelse kommer kunden att meddelas, utan fördröjning, att produkten han/hon beställt ej finns tillgänglig. Om något specifikt artikelnummer inte kan levereras, kontaktar vi dig och erbjuder en ersättningsprodukt. Alla betalningar som redan gjorts för den påverkade produkten återbetalas utan fördröjning.5. Om kunden inte godkänner en leverans som tillbörligen levererats (acceptvägran), kommer kunden att få stå för kostnaden för retur och eventuella ytterligare kostnader.


§ 9 Betalning 1. Fakturor förfaller omedelbart och betalas i sin helhet. Porto, frakt, moms och/eller tilläggsavgifter redovisas separat.2. Flera olika betalningsalternativ finns tillgängliga för kunden för vilka han/hon kan debiteras ytterligare avgifter.


§ 10 Reservaton av äganderättigheter Det levererade godset förblir ERGObaby Europe GmbHs egendom tills full betalning skett.


§ 11 Annulleringsrätt 1. Avbeställning Du kan annullera din godkända beställning skriftligen (t. ex. brev, fax eller e-post) inom två veckor utan att du behöver uppge någon orsak, eller genom att returnera produkten om den redan levererats till dig, innan denna period upphör. Perioden inleds efter mottagandet av detta meddelande i skrift till kunden. Annulleringen eller returen av produkten ska ske inom angiven tid. Kunderna meddelar annulleringen till:
ERGObaby Europe GmbH Moenckebergstrasse 11 20095 Hamburg Fax: +49 40 421 065 199 kundsupport@ergobaby.se
2. Konsekvenser av annullering I händelse av operativ annullering ska alla tjänster från båda parter kompenseras fullt ut. Om du inte kan returnera det emottagna tjänsten, antingen helt eller delvis, eller i försämrat skick, ska du kompensera ERGObaby Europe GmbH på lämpligt sätt. Detta gäller inte leverans av produkter om försämringen av produkten tillskrivs exklusivt inspekterad – jämfört med inspekterat gods hos en återförsäljare. Du kan även undvika skyldighet att kompensera för försämringar av produkten genom att produkten använts i enlighet med instruktionerna, genom att inte använda produkten som om den vore din egendom och genom att undvika att göra något som kan reducera dess värde. Produkter som kan skickas som postleverans returneras på vår risk. Du står för returkostnaderna om godset som levereras är det som beställdes och om priset på den returnerade produkten inte överskrider 40 euro eller du vid annulleringen inte erlagt betalning för en dyrare produkt eller gjort en avbetalning. I alla andra fall är returen kostnadsfri. Skyldighet till återbetalning ska ske inom 30 dagar. För dig börjar perioden när du skickar din annullering eller när du returnerar produkten; och för oss när vi emottar dito. Slut på annulleringsrätt


§ 12 Skadeansvar Ansvar för skador i enlighet med lagenliga regler där kunden kräver kompensation är begränsade enligt avsnitt 13. Information om ytterligare garantier finns på de specifika produkterna.


§ 13 Ansvar 1. ERGObaby Europe GmbH är helt ansvariga för skador orsakade av uppsåtlighet eller lagerförsumlighet.2. I händelse av normal försumlighet eller rent slarv ligger ERGObaby Europe GmbHs ansvar i händelse av överträdelse vad gäller materiella kontraktsskyldigheter (skyldigheter som enligt överenskommelsen ska uppfyllas i enlighet med dess innehåll och syfte eller uppfyllandet av det som är essentiellt för upphörandet av avtalet och enligt vad kontrakterande partner normalt kan förvänta sig) är begränsat till vanlig förutsägbar skada. ERGObaby Europe GmbHs ansvar i händelse av vanligt eller lätt slarv är annars undantaget.3. Oaktsamhetsavsnitt 13.2, ERGObaby Europe GmbH är utan begränsningar ansvariga för skador som uppstår på liv, kroppsdelar eller hälsa som resultat av en uppsåtlig eller vårdslös handling från ERGObaby Europe GmbHs sida.4. Ansvarsskyldigheten i avsnitt 13 sträcker sig även till personansvar för juridiska representanter och ställföreträdande agenter för ERGObaby Europe GmbH.5. Lagstadgat ansvar i enlighet med Produktansvarföreskrifterna (Produkthaftungsgesetz) förblir opåverkade.


§ 14 Dataskydd, lagrig av data ERGObaby Europe GmbH erbjuder sina kunder åtkomst till lösenordsskyddade platser som möjliggör för kunden att kontrollera sina uppgifter och genomföra beställningar. ERGObaby Europe GmbH arbetar ständigt för att skydda tredje part från att få åtkomst till dessa uppgifter så långt det är både finansiellt och tekniskt rimligt. ERGObaby Europe GmbH följer dataskyddsföreskrifterna, särskilt i enlighet med de federala dataskyddsstadgarna (Bundesdatenschutzgesetz), och använder uppgifter som kunder lämnat enbart med syften som följer sekretesspolicyn.


§ 15 Tillämplig lag Tysk lag gäller med undantag för FN:s försäljningskonvention.


§ 16 Regler och kundvillkor Allmänna kundvillkor och regler gäller inte och är inte en del av detta avtal.


§ 17 Juridiska tillämpningar Platsen för juridiska tillämpningar i händelse av affärsavtal är ERGObaby Europe GmbHs huvudkontor för båda parter.


§ 18 Övrigt ERGObaby Europe GmbH ansvarar inte på något sätt för eventuella tryckfel (även i digitalt format), eller felaktigheter gällande priser.

Slut på allmänna regler och affärsvillkor.