Kakor används - Ergobaby använder kakor för att garantera att du får den bästa möjliga upplevelsen av vår webbsida. Om du fortsätter förutsätter vi att du samtycker till att ta emot alla kakor på alla Ergobabys webbsidor. - Mer information - OK

integritet

Dataskyddspolicy för internetbutiken Ergobaby Europe GmbH

Vi tackar för ditt intresse för vår hemsida och vårt företag. Internetbutiken Ergobaby Onlineshop drivs av Ergobaby Europe GmbH, Mönckebergstrasse 11, DE-20095 Hamburg (härefter ”Ergobaby”, ”vi” eller ”oss”). Eftersom det är viktigt för oss att din integritet ska vara säker vill vi härmed informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in om dig när du besöker vår hemsida och använder vår internetbutik och hur vi hanterar dessa personuppgifter.

Vi ska speciellt hålla oss till föreskrifterna i dataskyddsförordningen (GDPR), den federala dataskyddslagstiftningen (BDSG) och telemedialagen (TMG). Enligt dessa har vi rätt att samla in och använda personuppgifter förutsatt att detta krävs för att du ska kunna använda våra internetbutiker under namnet ergobaby.de (”hemsidan”) samt alla de tjänster och funktioner som ingår.

Inom ramen för denna dataskyddspolicy (härefter ”dataskyddspolicy”) hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in när du använder vår hemsida och de tjänster och funktioner som finns där och hur vi behandlar dessa och till vilket ändamål.

 1. Ansvarig

  Den dataskyddsrättsligt ansvarige för databehandling i samband med denna hemsida är Ergobaby Europe GmbH, Mönckebergstrasse 11, DE-20095 Hamburg, som representeras av företagsledningen.

 2. Syften med behandlingen och rättsliga grunder

  Föremål för dataskyddet är personuppgifter. Enligt Art. 4 Nr. 1 i GDPR gäller det information som handlar om en identifierbar eller identifierbar naturlig person. Häri ingår namn, adress, telefonnummer och annan information som krävs för att sätta upp ett kundkonto som t.ex. användarinformation.

  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ska kunna hantera dina beställningar och andra tjänster som vi erbjuder, som t.ex. för att optimera kundens tillfredsställelse samt teknisk administration. Dina personuppgifter kommer endast att överföras till tredje part, med förbehåll för följande undantag, om det krävs för att hantera beställningar och faktureringar eller om du har frivilligt lämnat ditt medgivande i förväg. Dessa tredjeparter kan till exempel vara de tjänsteleverantörer som vi anlitat till att hjälpa oss med vår affärsverksamhet, som t.ex. transportföretag, leverantörer eller kreditinstitut eller andra leverantörer av betalningstjänster som hanterar betalningarna.

  För att hantera beställningar behöver vi ditt för och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation.

  Behandling görs enligt rättsliga bestämmelser som ger oss tillåtelse att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att fullfölja kontraktet (t.ex. Art. 6 avsn. 1 b) GDPR),eller för att det finns ett betydande legitimt intresse att hantera beställningarna så enkelt och effektivt som möjligt (Art. 6 avsn. 1 f) GDPR).

 3. Besök på vår hemsida

  Så fort du besöker vår hemsida samlar vi automatiskt in och sparar viss information om bruket. Häri ingår den IP-adress som din dator tilldelats och som vi använder till att överföra innehåll på vår hemsida som du hämtat till din dator (t.ex. text, bilder och produktinformation, samt information som ställs till förfogande för nedladdning osv.). Dessutom samlar vi in och sparar information om bruket på hemsidan, version av operativsystemet, modell på hårdvara som används, hårdvaru-inställningar, vilken läsare som används, läsarspråk, den hemsida som framställan kommer från samt datum och klockslag för besöket på hemsidan.

  Denna information sparar vi tillsammans med IP-adressen i högst 7 dagar för att kunna kontrollera och följa upp missbruk. Anonym användarinformation kan användas vid behov för att ändra vår hemsida efter affärsmässiga behov. Djupare användningsanalyser av dylik information görs bara om och i den utsträckning det beskrivs nedan under rubriken ”Användningsanalys” eller om uppgifterna är anonyma.

  Behandling görs enligt rättsliga bestämmelser som ger oss tillåtelse att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att utnyttja en tjänst eller uppfylla ett kontrakt (t.ex. § 15 avsn. 1 TMG; Art. 6 avsn. 1 b) GDPR),eller för att det finns ett betydande legitimt intresse att göra det så lätt och effektivt som möjligt att använda hemsidan och se till att funktionen och säkerheten fungerar (Art. 6 avsn. 1 f) GDPR).

  Vi raderar eller anonymiserar omedelbart din användarinformation vilket omfattar din IP-adress så fort den inte längre krävs för ovannämnda ändamål. Anonym användarinformation kan användas vid behov för att ändra vår hemsida efter affärsmässiga behov. Djupare användningsanalyser av dylik information görs bara om och i den utsträckning det beskrivs nedan under rubriken ”Användningsanalys”

 4. Registrering och uppsättning av ett kundkonto

  Du kan som kund registrera dig hos oss. Vi sätter då upp ett kundkonto åt dig där du får direkt tillträde till den information som vi har sparat om dig. De personuppgifter du angav när du registrerade dig (användarnamn och lösenord) samlas in av oss och används förutsatt att det krävs för att kontrollera rätt till tillträde. Inom ramen för ditt kundkonto kan du se information om dina genomförda, aktuella och nyligen skickade beställningar och hantera dina adressuppgifter, bankinformation samt nyhetsbrevet.

  Behandlingen av denna information görs enligt rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att använda en tjänst eller fullfölja kontraktet (t.ex. § 15 avsn. 1 TMG; Art. 6 avsn. 1 b) GDPR),eller för att det finns ett betydande legitimt intresse hos oss att göra bruket av hemsidan så enkelt och effektivt som möjligt (Art. 6 avsn. 1 f) GDPR).

  Det krävs ingen registrering för att beställa varor från Ergobaby på vår hemsida. Det finns också möjlighet att beställa varor som gäst utan att behöva registrera sig.

 5. Inställning av användarinnehåll

  På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att själv visa innehåll (textinnehåll, kommentarer osv.) eller skicka innehåll till oss så att vi kan offentliggöra det på vår hemsida. Även användare som inte är registrerade kan ge personliga omdömen om produkter från Ergobaby. Behandlingen av denna information görs enligt rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att använda en tjänst eller fullfölja kontraktet (t.ex. § 15 avsn. 1 TMG; Art. 6 avsn. 1 b) GDPR),eller för att det finns ett betydande legitimt intresse hos oss att göra bruket av hemsidan så enkelt och effektivt som möjligt (Art. 6 avsn. 1 f) GDPR).

  Man är inte skyldig att ange sitt namn. För att även här skydda din integritet behöver du bara ange ett valfritt smeknamn för att skicka in ditt kundomdöme.

 6. Prenumeration på nyhetsbrev

  På vår hemsida kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post. Till detta samlar vi in ditt namn och din e-postadress och använder denna information för att skicka dig nyhetsbrevet och och andra utskick som du prenumererat på via e-post. Behandlingen av denna information görs enligt rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att fullfölja prenumerationen (t.ex. Art. 6 avsn. 1 b) GDPR),och för att du frivilligt har gått med på det (Art. 6 avsn. 1 f) GDPR). Ditt medgivande till att ta emot vårt nyhetsbrev eller andra meddelanden via e-post kontrolleras med hjälp av det så kallade Double-Opt-In-proceduren. Vi ber alltså att du med hjälp av den e-postadress du angav i samband med din prenumeration, bekräftar ditt samtycket till att få nyhetsbrevet eller andra meddelanden innan vi börjar skicka dem. Informationen om bekräftelsen använder vi till att registrera ditt samtycke och vid behov hänvisa till den.

  Ditt samtycket till att ta emot nyhetsbrevet och till bruket av dina personuppgifter i samband med detta sammanhang kan alltid dras tillbaka för framtida bruk.

 7. Samtycke till att ta emot reklam

  Inom ramen för bruket av olika tjänster på vår hemsida kan du ge ditt samtycke till att ta emot reklam från oss. Förutsatt att du har givit ditt medgivande använder vi den information du har givit oss så att vi ska kunna skicka reklam till dig med posten eller på något annat kommunikationssätt som du har angivit (E-post, SMS, Telefon). Behandlingen av denna information görs enligt rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter eftersom du givit ditt medgivande (Art. 6 avsn. 1 a) GDPR). Ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka för all framtid.

 8. Medverkan på sociala närverk

  På vår hemsida kan man besöka sociala nätverk som drivs av tredjepart. För detta ändamål finns det sociala plug-ins på Ergobabys hemsida till Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, Twitter och YouTube. Sociala Plug-Ins gör det möjligt att automatiskt överföra data till respektive leverantör: Vi har inget inflytande över vilken typ av information som samlas in, eller det sätt på vilket informationen behandlas och ska inte hållas ansvariga för dessa. Det är nätverket i fråga som är ansvariga.

  1. Delning av innehåll (”Delaknappar”)

   Vår webbplats använder så kallade ”Delaknappar”, där det rör sig om så kallade Plug-Ins till olika sociala nätverk som t.ex. Facebook, Pinterest och Twitter. Dessa dela-knappar kan inte användas till att överföra information om besöket på vår hemsida till operatören av respektive sociala nätverk. Först när man klickar på respektive Dela-knapp kommer man till nätverksoperatörens sida. För insamling och användning av information i samband med detta ska operatören för respektive sociala nätverk vara ansvarig.

   Se dataskyddspolicyn för respektive nätverk för ytterligare information.

  2. Rekommendation av innehåll (”Gillaknappar”)

   Om du på vår hemsida aktiverar och/eller trycker på respektive rekommendationsknapp (s.k. ”Gillaknappar”) till sociala nätverk, som t.ex. Facebook, Pinterest och Twitter , kommer information (t.ex. IP-adress och cookie-ID) att överföras till leverantören av respektive tjänst (till exempel Facebook) I USA och kan komma att lagras och användas även där. Vi har ingen kännedom om exakt hur informationen kommer att användas av respektive nätverksleverantör. Vi har inget ansvar för denna lagring och användning vilket kan omfatta placering av cookies av leverantören av respektive sociala nätverk. Ytterligare information om den exakta informationsbehandlingsprocessen, lagringstider och behandlingsändamål kan erhållas direkt från leverantören av respektive sociala nätverk. Dataöverföring sker i enlighet med det samtycke som du givit (Art. 6 avsn. 1 a) GDPR) när du aktiverade funktionen. Ditt samtycke till dataöverföring kan du när som helst dra tillbaka för all framtid genom att avaktivera knapparna som hör till respektive sociala nätverk.

  3. Möjlighet att överföra ytterligare information genom användning av sociala plugins

   Varje leverantör av sociala mediatjänster som t.ex. Facebook, Twitter eller Pinterest får när en plugin aktiveras den information, som du har hänvisat till i motsvarande undersida på vårt interneterbjudande. När du begär tillträde till hemsidan samlas din IP-adress, datum och klockslag för begäran, hemsidan som begäran kom från, språk och webbläsarversion, operativsystemet och gränssnitt in, medan enligt information från bl.a. Facebook I Tyskland endast en anonym IP-adress samlas in. Överföring av information sker oberoende av huruvida du faktiskt har ett konto hos leverantören eller är inloggad där. När du är inloggad hos leverantören kopplas din information direkt till ditt konto. Det kan också förekomma att leverantören placerar Cookies på din dator för att spåra din verksamhet.

   Vårt intryck är att leverantören sparar denna information i användarprofiler som leverantören använder till reklam, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd design av hemsidan. En sådan utvärdering görs speciellt (även för användare som inte är inloggade) för att skapa behovsbaserad annonsering och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att motsätta dig att en användarprofil skapas. Om du skulle vilka utnyttja denna rätt till invändning måste du vända dig till leverantören i fråga.

  4. Ergobaby-samfundet

   När du delar bilder, inlägg eller tweets med en viss hashtag, som kommer från oss som t.ex. “LoveCarriesOn”, kan vi offentliggöra de inlägg som du delar på sociala nätverk, som t.ex. Facebook, Instagram eller Twitter, på vår hemsida www.ergobaby.se. Behandlingen av denna information görs enligt rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att kunna utföra de instruktioner som du lämnat med hjälp av en hashtag (t.ex. Art. 6 avsn. 1 b) GDPR),eller för att det finns ett betydande legitimt intresse hos oss att ytterligare sprida vidare det offentliga innehåll som du märkt på detta sätt (Art. 6 avsn. 1 f) GDPR).

 9. Cookies för leverans av tjänster

  När du besöker vårt internetutbud placerar vi ut s.k. ”Cookies”. En Cookie är en fil som vi lämnar viss användarinformation i och som vid ett nytt besök på sidan läser vår hemsida. Vår Cookie innehåller en viss kombination av tal och bokstäver till hjälp vid identifiering (ID) för den dator som används. I de Cookies som vi använder sparas viss information om innehållet i din varukorg som kan hämtas vid nästa besök. Vi använder bara Cookies för att ställa innehållet i din varukorg till ditt förfogande efter en längre tidsperiod och som du kan hämta när du som användare besöker Ergobabys internetbutik nästa gång. Behandlingen av denna information görs enligt rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att ställa tjänsterna till förfogande (t.ex. § 15 avsn. 1 TMG; Art. 6 avsn. 1 b) GDPR),och eftersom du har gått med på att cookies får användas (Art. 6 avsn. 1 f) GDPR).

  Du kan också avaktivera cookie-funktionen i din Internet-läsare (och därigenom också ett möjligt avlagt samtycke). Samtycke till cookies är inte helt nödvändigt för navigering och funktionalitet på hemsidan. Vägledning till hur man godkänner, avböjer, inspekterar och raderar cookies finns i hjälpfunktionen på din webbläsare.

 10. Användningsanalys från Google Analytics och Google Tag Manager

  På vår hemsida använder vi Google Analytics och Google Tag Manager, Webbanalystjänster från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”Cookies”, Textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av bruket av hemsidan. Den information om din användning av denna hemsida som samlas in med hjälp av dessa cookies överförs normalt till en av Googles servers i USA och lagras där. På vår hemsida har vi dock aktiverat så kallad IP-anonymisering vilket innebär att din IP-adress först blir förkortad av Google inom EU:s medlemsstater och andra stater som är anslutna till det europeiska handelsavtalet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servers i USA och förkortas där. Google använder dessa uppgifter för vår räkning till att utvärdera det sätt på vilket du använder webbplatsen, ställa samman rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster till oss i samband med bruk av hemsidan och Internet. Den IP-adress som överförs från din läsare inom ramen för Google Analytics blandas inte ihop med annan information från Google. Behandlingen av denna information görs enligt rättsliga bestämmelser som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter eftersom det finns ett betydande legitimt intresse att skapa en modell avstämd efter bruket av behovsbaserad modell baserad på användarvanor samt en statistisk utvärderingen av vårt erbjudande (t.ex. § 15 avsn. 3 TMG; Art. 6 avsn. 1 b) GDPR),och eftersom du har gått med på att cookies får användas (Art. 6 avsn. 1 f) GDPR).

  Du kan stoppa placeringen av Cookies i inställningarna i programvaran till din läsare; vi vill dock upplysa om att det kan innebära att du i så fall inte kan använda alla funktioner på hemsidan. Du kan dessutom förhindra att information samlas in till Google med hjälp av cookies som handlar om ditt bruk av hemsidan (som bl.a. din IP-adress) och även behandlingen av denna information av Google (och på så sätt dra tillbaka eventuellt medgivande), genom att ladda ner och installera den läsar-plugin som finns i följande länk [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Vi använder dessutom Google Analytics till att utvärdera information från AdWords och Double-Click-Cookien för statistiska ändamål. Det går att avaktivera annonspreferenshanteraren (i http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sv).

 11. Överföring av information till andra företag i Ergobaby-koncernen

  Information som vi samlar in och behandlar i samband med ditt bruk av denna hemsida överför vi till andra hemsidor inom Ergobaby-koncernen, med endast i den utsträckning det krävs för de ändamål som anges i denna dataskyddspolicy, vilket omfattar drift av gemensamma databaser, för interna förvaltningsändamål eller för det andra företaget som är anlitat som tjänsteleverantör / behandlare. I samband med detta sker också en viss behandling även i stater som ligger utanför GDPR (tredjeland) som bl.a. USA, exempelvis för att vissa erbjudanden lagras på servrar som finns där.

  All överföring av information till ett tredje land sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om den Europeiska kommissionen inte har lyckats utröna om det finns en fullgod skyddsnivå i ett viss tredje land, borgar ergobaby för att det ska finnas ett fullgott skydd för dina personuppgifter. När det gäller informationsöverföring till företag i ergobaby-koncernen i ett tredje land sker detta genom att ingå databehandlingsavtal som innehåller klausuler med dataskyddsvillkor som uppfyller EU standard och som erbjuder fullgott skydd enligt Europakommissionen (återfinns på: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

 12. Övrig databehandling och längd på datalagring

  Ytterligare behandling av dina personuppgifter görs normalt endast om det tillåts enligt lag eller om du har gått med på databehandlingen eller användningen. Såvida inget annat uttryckligen anges i föregående paragrafer ska vi inte överföra din information till tredjepart. Vi förbehåller oss rätten att överföra information till anlitade databehandlingsleverantörer och i samband med detta använder vi speciellt postleverantörer, lagringsleverantörer och kundserviceverktyg.

  Normalt raderar vi eller anonymiserar vi dina personuppgifter så fort de inte längre behövs för det ändamål som vi i enlighet med föregående paragrafer har samlat in eller använt dem.

  När du har registrerat dig hos oss lagrar vi dina personuppgifter så länge de behövs för din registrering och raderar dem så snart du avslutar ditt konto. Om du har gett ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter (t.ex. i reklamsyfte) lagrar vi dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt medgivande. Om vi av rättsliga skäl skulle åläggas att spara personuppgifter kommer informationen inte att raderas utan istället blir det en begränsning av ytterligare behandling av informationen i fråga för så länge som informationen måste sparas.

  Speciella instruktioner för lagring och radering av personuppgifter i ovanstående paragrafer förblir oförändrade.

 13. Säkerhet

  Dina personuppgifter överförs med hjälp av en SSL-krypterad förbindelse via Internet. Vi implementerar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda den information som du betrott oss med mot avsiktlig eller oavsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst från obehöriga personer.

 14. Dina rättigheter i egenskap av den person informationen gäller

  I egenskap av den person som berörs av behandlingen av personuppgifter har du rätt att få tillgång till de behandlade uppgifterna, rätt att korrigera och radera dina personuppgifter, rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och vid behov rätt att överföra dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter.

  I de fall då databehandlingen grundar sig på Art. 6, avsn. 1 (f) GDPR, eller utförs i direktreklamsyfte, har du rätt att invända mot behandlingen.

  Om du har gett oss ditt medgivande kan du alltid dra tillbaka det för all framtid.

 15. Kontakt

  På vår hemsida hittar du ett formulär som du kan använda till att komma i kontakt med oss för att bl.a. ställa frågor om de produkter som vi gör reklam för på hemsidan. Den information du anger då (t.ex. namn, e-postadress osv.) använder vi till att behandla och svara på dina frågor.

  Om du har frågor till oss om dataskydd kan du ta kontakt med oss per brev (Ergobaby Europe GmbH, Mönckebergstrasse 11, DE-20095 Hamburg) eller per e-post på info@ergobaby.eu. Vår dataskyddspersonal når du på: Petty Rader gdpr@ergobaby.eu.

 16. Ändringar i denna dataskyddspolicy

  Utvecklingen av Internet och våra erbjudanden på Internet kan påverka hur personuppgifterna hanteras. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra denna Dataskyddspolicy i framtiden inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning och vid behov anpassa oss efter förändrade databehandlingsrealiteter. Vi rekommenderar dig därför att du besöker vår sida med jämna mellanrum för att ta del av eventuella uppdateringar av vår dataskyddspolicy.

Gäller fr.o.m. den 20 maj 2018